Novi film pušten u javnost o napretku Baha’i vjere tijekom 100 godina nakon smrti ‘Abdu’l-Baháa 1921. godine

1921. godine, u vrijeme smrti ‘Abdu’l-Baháa, relativno mala Bahá’í zajednica, iako ožalošćena, gledala je u budućnost s vjerom i hrabrošću, usredotočena na upute koje je ostavio On, Središte Bahá’u’lláhove Pogodbe. ‘Abdu’l-Bahá je dao jasno vodstvo o tome kako Bahá’í zajednica treba rasti, razvijati se i sve više služiti čovječanstvu. Od tog vremena, sljedbenici Bahá’u’lláha nastoje, uz nezamislivu žrtvu, primijeniti to vodstvo, dosežući najudaljenije dijelove zemaljske kugle. Ovaj film daje uvid u sto godina truda i učenja, koje provodi rastuća Bahá’í zajednica, i kratko prikazuje putovanje koje je dovelo do trenutnih nastojanja zajednice da doprinese pojavi svijeta zasnovanog na načelu jednosti čovječanstva. © Bahá’í World Centre, 2021.