UNIVERZALNA KUĆA PRAVDE

1. srpnja 2013.

Sudionicima nadolazećih
114 konferencija za mlade širom svijeta

Ljubljeni prijatelji,

Kad je uzvišeni Báb, u dobi od samo 25 godina, ustao predati Svoju revolucionarnu poruku svijetu, mnogi od onih koji su prihvatili i širili Njegova učenja bili su mladi, čak mlađi i od Samoga Bába. Njihovo junaštvo, učinjeno besmrtnim u svom svojem zasljepljujućem intenzitetu u Vjesnicima zore, osvjetljavat će anale ljudske povijesti još stoljećima. Tako je započet model, u kojem je svaki naraštaj mladih, crpeći nadahnuće iz istoga božanskog impulsa da iznova izlije svijet, ugrabio priliku da doprinese posljednjoj fazi odvijanja procesa koji ima preobraziti život čovječanstva. Taj model nije pretrpio nikakav prekid od Bábova vremena do danas.

Doživotna patnja i žrtva vaših duhovnih predaka mnogo je doprinijela tome da se Vjera uspostavi u različitim zemljama i da se ubrza pojava globalne zajednice sa ciljem. Iako zadaci koji leže pred vama nisu isti kao njihovi, odgovornosti koje su vam povjerene nisu ništa manje važne. Nakon mnogo desetljeća, sveobuhvatni napori ove široko razvedene zajednice da stekne bolje razumijevanje Objave Bahá’u’lláha i primjenjuje principe koje ona nosi u sebi kulminirali su pojavljivanjem moćnoga okvira djelovanja, pročišćenog iskustvom. Imate sreću jer ste upoznati s njegovim metodama i pristupima koji su sada dobro uspostavljeni. Kroz ustrajnost u njihovoj primjeni mnogi od vas će za sebe vidjeti znakove snage božanskih učenja koja izgrađuje društvo. Na konferenciji kojoj prisustvujete pozvani ste da razmotrite doprinos koji svaki mladi čovjek može dati ako se želi odazvati na Bahá’u’lláhov poziv da pomogne osloboditi tu snagu. Kao pomoć, izabrano je nekoliko tema za istraživanje, započinjući s promatranjem vašeg sadašnjeg vremena u životu.

Širom svijeta će se okupiti, na mnogim konferencijama za mlade, dijeleći zajednički cilj, deseci tisuća ljudi koji imaju mnogo toga zajedničko. Iako je vaše stvarnosti oblikovala široka raznolikost okolnosti, ipak, želja za donošenjem konstruktivne promjene i sposobnost za smislenu službu, koje su obje karakteristične za vašu fazu u životu, nisu ograničene ni na koju rasu niti nacionalnost, niti ovise o materijalnim sredstvima. Ovo sjajno razdoblje mladosti koje dijelite svi proživljavaju ― ali ono je kratko, i izudarano brojnim društvenim silama. Koliko je, onda, važno nastojati biti među onima koji su, prema riječima ‘Abdu’l‑Baháa, “ubrali plod života.”

S time na umu radujemo se što je mnogo vas već uključeno u službu održavanjem aktivnosti za izgradnju zajednice, kao i organiziranjem, koordinacijom, ili na drugi način rukovođenjem napora drugih; u svim tim nastojanjima vi na svoja pleća preuzimate sve veći stupanj odgovornosti. Nikakvo čudo nije da vaša dobna skupina stječe najviše iskustva u pomaganju grupa juniora, i djece, u njihovom moralnom i duhovnom razvoju, potičući u njima sposobnost za kolektivnu službu i istinsko prijateljstvo. Naposljetku, svjesni svijeta u kojem će ove mlade duše morati ploviti, s njegovim skrivenim opasnostima ali također i prilikama, vi spremno cijenite važnost duhovnog osnaživanja i pripreme. Svjesni, kao što jeste, da je Bahá’u’lláh došao preobraziti i unutarnji život i vanjske uvjete čovječanstva, vi pomažete mlađima od vas da pročiste svoje karaktere i pripreme se za preuzimanje odgovornosti za dobrobit svojih zajednica. Kako ulaze u adolescenciju, vi im pomažete unaprijediti moć izražavanja, isto kao što omogućujete da snažna moralna osjetljivost uhvati korijena u njima. A dok tako radite, vaš vlastiti osjećaj za svrhu postaje jasnije definiran, dok slijedite Bahá’u’lláhov naputak: “Neka djela, a ne riječi, budu vašim uresom.”

Da bi se kročilo putem službe, bilo kojim oblikom aktivnosti, potrebna je vjera i ustrajnost. S tim u vezi, blagodat kročenja tim putem u društvu drugih neizmjerna je. Ljubazno prijateljstvo, uzajamno ohrabrivanje, i spremnost učiti zajedno prirodne su odlike bilo koje grupe mladih koji iskreno teže istim ciljevima, i također bi morale karakterizirati one osnovne odnose koji povezuju zajedno komponente društva. Uzevši to u obzir, nadamo se da će se spone koje razvijate kroz druženje s drugim sudionicima konferencije pokazati trajnima. Zaista, davno nakon što se skupovi završe, neka te spone prijateljstva i zajedničkog poziva pomognu održati vaše korake čvrstima.

Mogućnosti koje predstavlja kolektivno djelovanje osobito su vidljive u radu na izgradnji zajednice, procesu koji hvata zamah u mnogim klasterima te susjedstvima i selima širom svijeta koji su postali središtima intenzivne aktivnosti. Mladi su često u prvim redovima u radu u tim okruženjima ― ne samo Bahá’í mladi, nego oni istomišljenici koji vide pozitivne učinke onoga što su bahá’í započeli, i koji naziru viziju jedinstva i duhovne preobrazbe koja je tomu podloga. Na takvim mjestima jasno se osjeća neizbježna potreba za dijeljenjem Objave Bahá’u’lláha sa osjetljivim srcima i istraživanjem implikacija Njegove poruke za današnji svijet. Kada toliki dio društva potiče pasivnost ili apatiju, ili, još gore, ohrabruje ponašanje štetno sebi i drugima, uočljiv kontrast pružaju oni koji jačaju sposobnost populacije da njeguje i održava duhovno obogaćujući obrazac života zajednice.

Ipak, premda se mnogi dive vašoj dinamičnosti i idealima, pravo značenje tih nastojanja manje je vidljivo ostatku svijeta. Međutim, vi ste svjesni vaše uloge u moćnom procesu preobrazbe koji će, s vremenom, uroditi globalnom civilizacijom koja odražava jednost čovječanstva. Vi dobro znate da će umne i duhovne navike koje njegujete u sebi i drugima izdržati, utječući na dalekosežne odluke koje se odnose na brak, obitelj, učenje, rad, čak i odabir mjesta za život. Svjesnost o ovom širokom kontekstu pomaže razbiti zrcalo koje izobličuje, a u kojem svakodnevni testovi, poteškoće, prepreke i nesporazumi izgledaju nepremostivima. A u borbama koje su zajedničke duhovnom razvoju svakog pojedinca, volju potrebnu za napredovanje lakše je prizvati kad su energije pojedinca kanalizirane prema višem cilju ― a to je još više kada pojedinac pripada zajednici koja je ujedinjena u tom cilju.

Sve ove misli predstavljaju uvod za uključujući razgovor koji se sve više širi, i koji će se pružati kroz konferencije i daleko izvan njih kako budete uključivali mnogo drugih sugovornika u iskrene diskusije koje uzdižu srce i bude svijest za mogućnosti o onom što se može dogoditi. Crpljenje iz vašeg kolektivnog iskustva nadalje će obogaćivati vaša vijećanja. U ovom naklonjenom vremenu naša će srca biti uz vas, i, kako se svaka konferencija bude zaključila, mi ćemo revnosno gledati da vidimo što slijedi. Za svaki skup preklinjat ćemo Svemogućega da obdari dijelom Svoje beskonačne milosti njegove sudionike, svjesni, kao i vi, da je božanska potpora obećana svima onima koji će ustati da služe čovječanstvu kao odgovor na pobuđujući zov Bahá’u’lláha.

Univerzalna kuća Pravde