VII. Po istini kazujem, ovo je Dan u kojem čovječanstvo može gledati…

1 Po istini kazujem, ovo je Dan u kojem čovječanstvo može gledati Lice i čuti Glas Obećanoga. Poziv Božji bio je odaslan, i svjetlo Njegova lika uzdiglo se nad ljudima. Svakom čovjeku priliči iz ploče svog srca izbrisati trag svake dokone riječi, i gledati, otvorena i nepristrana uma, znakove Njegova Otkrivenja, dokaze Njegova Poslanja, i znamenje Njegova sjaja. Verily I say, this is the Day in which mankind can behold the Face, and hear the Voice, of the Promised One. The Call of God hath been raised, and the light of His countenance hath been lifted up upon men. It behooveth every man to blot out the trace of every idle word from the tablet of his heart, and to gaze, with an open and unbiased mind, on the signs of His Revelation, the proofs of His Mission, and the tokens of His glory.
2 Uistinu je velik ovaj Dan! Nagovještaji u svetim Spisima o njemu kao Božjem Danu svjedoče o njegovoj veličini. Duša svakog Proroka Božjeg, svakog Božanskog Glasnika žeđala je za ovim čudesnim Danom. Svi različiti narodi na zemlji također su čeznuli da ga dočekaju. Međutim, tek što se Danica Njegova Otkrivenja objavila na nebu Volje Božje, svi su, osim onih koje je Svemogući blagoizvolio voditi, zanijemili i utonuli u nemar. Great indeed is this Day! The allusions made to it in all the sacred Scriptures as the Day of God attest its greatness. The soul of every Prophet of God, of every Divine Messenger, hath thirsted for this wondrous Day. All the divers kindreds of the earth have, likewise, yearned to attain it. No sooner, however, had the Daystar of His Revelation manifested itself in the heaven of God’s Will, than all, except those whom the Almighty was pleased to guide, were found dumbfounded and heedless.
3 O, ti koji si se sjetio Mene! Najžalosnija koprena ogradila je narode na zemlji od Njegova sjaja, i spriječila ih da čuju Njegov zov. Dao Bog da svjetlo jedinstva obuhvati cijelu zemlju i da pečat “Kraljevstvo je Božje” bude otisnut na čelu svih njezinih naroda. O thou that hast remembered Me! The most grievous veil hath shut out the peoples of the earth from His glory, and hindered them from hearkening to His call. God grant that the light of unity may envelop the whole earth, and that the seal, “the Kingdom is God’s,” may be stamped upon the brow of all its peoples.