XXV. Očigledno je da je svako doba u kojem je živio Objavitelj…

1 Očigledno je da je svako doba u kojem je živio Objavitelj Božji božanski određeno, i može biti, na neki način, okarakterizirano kao od Boga određeni Dan. Ovaj je Dan, međutim, jedinstven, i valja ga razlikovati od onih koji su mu prethodili. Oznaka “Pečat Proroka” u potpunosti otkriva njegov visok položaj. Proročki ciklus uistinu je završio. Vječna Istina sada je došla. On je podigao Stijeg Moći, i sada izlijeva na svijet nezakriveni sjaj Svoje Objave. It is evident that every age in which a Manifestation of God hath lived is divinely ordained, and may, in a sense, be characterized as God’s appointed Day. This Day, however, is unique, and is to be distinguished from those that have preceded it. The designation “Seal of the Prophets” fully revealeth its high station. The Prophetic Cycle hath, verily, ended. The Eternal Truth is now come. He hath lifted up the Ensign of Power, and is now shedding upon the world the unclouded splendor of His Revelation.