XLVI. Ne žalim zbog tereta Svojeg zatočeništva. Niti se žalostim…

1 Ne žalim zbog tereta Svojeg zatočeništva. Niti se žalostim zbog poniženja, ni zbog muka koje Mi zadaju ruke Mojih neprijatelja. Života Mi! Oni su slava Moja, slava kojom je Bog uresio Svoje Ja. Kad biste to samo znali! I sorrow not for the burden of My imprisonment. Neither do I grieve over My abasement, or the tribulation I suffer at the hands of Mine enemies. By My life! They are My glory, a glory wherewith God hath adorned His own Self. Would that ye know it!
2 Sramota koju sam prisiljen trpjeti otkrila je slavu kojom je zaodjenuto sve što je stvoreno, a kroz okrutnosti koje sam podnosio Sunce Pravde objavilo se, i svoj sjaj izlilo na ljude. The shame I was made to bear hath uncovered the glory with which the whole of creation had been invested, and through the cruelties I have endured, the Daystar of Justice hath manifested itself, and shed its splendor upon men.
3 Žalostim se zbog onih koji su obuzeti svojim pokvarenim strastima, a tvrde da se drže Vjere Boga, Milostivoga, Sveslavljenoga. My sorrows are for those who have involved themselves in their corrupt passions, and claim to be associated with the Faith of God, the Gracious, the All-Praised.
4 Ljudima Bahá priliči umrijeti za ovaj svijet i sve što je u njemu, odvojiti se tako od svih zemaljskih stvari da žitelji Raja uzmognu s njihove odjeće udisati slatki miomiris svetosti, da svi ljudi svijeta na njihovim licima uzmognu prepoznati sjaj Svemilostivoga, te da kroz njih budu prošireni znaci i znameni Boga, Svemogućega, Premudroga. Oni, koji su čisto ime Stvari Božje okaljali povodeći se za tjelesnim stvarima, očigledno griješe! It behooveth the people of Bahá to die to the world and all that is therein, to be so detached from all earthly things that the inmates of Paradise may inhale from their garment the sweet smelling savor of sanctity, that all the peoples of the earth may recognize in their faces the brightness of the All-Merciful, and that through them may be spread abroad the signs and tokens of God, the Almighty, the All-Wise. They that have tarnished the fair name of the Cause of God, by following the things of the flesh—these are in palpable error!