LIII. O, Nasíre, o, Moj slugo! Bog, Vječna Istina, svjedokom Mi je…

1 O, Nasíre, o, Moj slugo! Bog, Vječna Istina, svjedokom Mi je. Nebeski Mladić je, na ovaj dan, podigao iznad glava ljudi slavni Kalež Besmrtnosti, i stoji u očekivanju na Svojem sjedištu, pitajući se koje li će oko prepoznati Njegovu slavu, i koja će ruka bez oklijevanja biti ispružena primiti Čašu iz Njegove snježnobijele Ruke da je ispije. Samo je nekolicina do sada pila od ove milosti Drevnoga Kralja koja blago teče, kojoj nema ravne. Oni zauzimaju najviša boravišta u Raju, i čvrsto su ustoličeni na sjedištima vlasti. Pravičnosti Mi Božje! Niti zrcala Njegove slave, niti objavitelji Njegovih imena, niti išta stvoreno što je bilo ili će ikada postojati, nikada ih ne može nadvisiti, ako ste od onih koji razumiju ovu istinu. O Naṣír, O My servant! God, the Eternal Truth, beareth Me witness. The Celestial Youth hath, in this Day, raised above the heads of men the glorious Chalice of Immortality, and is standing expectant upon His seat, wondering what eye will recognize His glory, and what arm will, unhesitatingly, be stretched forth to seize the Cup from His snow-white Hand and drain it. Only a few have as yet quaffed from this peerless, this soft-flowing grace of the Ancient King. These occupy the loftiest mansions of Paradise, and are firmly established upon the seats of authority. By the righteousness of God! Neither the mirrors of His glory, nor the revealers of His names, nor any created thing, that hath been or will ever be, can ever excel them, if ye be of them that comprehend this truth.
2 O, Nasíre! Izuzetnost ovoga Dana beskrajno je uzvišena iznad shvaćanja ljudi, ma koliko široko bilo njihovo znanje, ma koliko duboko bilo njihovo razumijevanje. Koliko tek ona mora nadilaziti maštarije onih koji su skrenuli od njezine svjetlosti, i bili odijeljeni od njezine slave! Kad bi ti razderao žalosnu koprenu koja zaslijepljuje tvoj vid, gledao bi takvo obilje kojem ništa, od početka koji nije imao početka do kraja koji nema kraja, ne može sličiti niti biti jednako. Kojim bi jezikom morao govoriti Onaj Koji predstavlja Usta Božja, da bi oni koji su kao velom odvojeni od Njega mogli prepoznati Njegovu slavu? Pravednici, stanovnici Kraljevstva višnjega potegnut će dobar gutljaj Vina Svetosti, u Moje ime, sveslavljeno. Nitko drugi osim njih neće dijeliti takve nagrade. O Naṣír! The excellence of this Day is immensely exalted above the comprehension of men, however extensive their knowledge, however profound their understanding. How much more must it transcend the imaginations of them that have strayed from its light, and been shut out from its glory! Shouldst thou rend asunder the grievous veil that blindeth thy vision, thou wouldst behold such a bounty as naught, from the beginning that hath no beginning till the end that hath no end, can either resemble or equal. What language should He Who is the Mouthpiece of God choose to speak, so that they who are shut out as by a veil from Him can recognize His glory? The righteous, inmates of the Kingdom on high, shall drink deep from the Wine of Holiness, in My name, the all-glorious. None other besides them will share such benefits.