LV. Spomeni se, o, zemljo Tá, prijašnjih dana u kojima te je Tvoj…

1 Spomeni se, o, zemljo Tá (Teheran), prijašnjih dana u kojima te je tvoj Gospod učinio sjedištem Svojega prijestolja, i obavio te sjajem Svoje slave. Koliko je velik broj onih posvećenih bića, onih simbola osvjedočenja, koja su, u svojoj velikoj ljubavi spram tebe, položila svoje živote i žrtvovala sve svoje tebe radi! Raduj se, a blaženi bili oni koji u tebi stanuju. Svjedočim da iz tebe, kao što zna svako srce koje razabire, dolazi životni dah Onoga Koji je Žudnja svijeta. U tebi je Neviđeni objavljen, a iz tebe je izašlo ono što je bilo skriveno od očiju ljudi. Kojega iz mnoštva tvojih iskrenih ljubavnika Ćemo se sjetiti, čija je krv bila prolivena unutar tvojih zidina, i čiji je prah sada skriven pod tvojim tlom? Slatki miomirisi Božji neprekidno su pirili, i vječno će neprekidno piriti na tebe. Naše je Pero pokrenuto da spomene tebe, i da uzvisi žrtve tiranije, one muškarce i žene koji spavaju pod tvojim tlom. Call thou to remembrance, O Land of Ṭa (Ṭihrán), the former days in which thy Lord had made thee the seat of His throne, and had enveloped thee with the effulgence of His glory. How vast the number of those sanctified beings, those symbols of certitude, who, in their great love for thee, have laid down their lives and sacrificed their all for thy sake! Joy be to thee, and blissfulness to them that inhabit thee. I testify that out of thee, as every discerning heart knoweth, proceedeth the living breath of Him Who is the Desire of the world. In thee the Unseen hath been revealed, and out of thee hath gone forth that which lay hid from the eyes of men. Which one of the multitude of thy sincere lovers shall We remember, whose blood hath been shed within thy gates, and whose dust is now concealed beneath thy soil? The sweet savors of God have unceasingly been wafted, and shall everlastingly continue to be wafted upon thee. Our Pen is moved to commemorate thee, and to extol the victims of tyranny, those men and women that sleep beneath thy dust.
2 Među njima je i Naša sestra, koje Se sada sjećamo kao zalog Naše vjernosti, i kao dokaz Naše ljubazne dobrote prema njoj. Kako bolna je bila njezina patnja! U kakvom se stanju pomirenja okrenula svom Bogu! Samo Mi, u Našem sveobuhvatnom znanju, to smo uvidjeli. Among them is Our own sister, whom We now call to mind as a token of Our fidelity, and as proof of Our loving-kindness, unto her. How piteous was her plight! In what a state of resignation she returned to her God! We, alone, in Our all-encompassing knowledge, have known it.
3 O, zemljo Tá! Ti si još uvijek, zahvaljujući milosti Božjoj, središte oko kojeg su se Njegovi ljubljeni okupili. Sretni su oni; sretan je svaki bjegunac koji traži Tvoj zaklon, u svojoj patnji na putu Boga, Gospoda ovoga čudesnog Dana! Blagoslovljeni su oni koji se spominju jedinoga pravoga Boga, koji veličaju Njegovo Ime, i nastoje marljivo služiti Stvari Njegovoj. O tim su ljudima govorile svete Knjige iz davnine. Njih je Zapovjednik Vjernih obasuo pohvalama rekavši: “Blaženstvo koje njih očekuje nadvisuje blaženstvo koje mi danas uživamo.” On je, zaista, govorio istinu, a tomu Mi sada svjedočimo. Slava njihova položaja, međutim, još nije otkrivena. Ruka Božanske moći jamačno će podići veo, i izložiti pogledu ljudi ono što će razveseliti i razvedriti oko svijeta. O Land of Ṭa! Thou art still, through the grace of God, a center around which His beloved ones have gathered. Happy are they; happy every refugee that seeketh thy shelter, in his sufferings in the path of God, the Lord of this wondrous Day! Blessed are they that remember the one true God, that magnify His Name, and seek diligently to serve His Cause. It is to these men that the sacred Books of old have referred. On them hath the Commander of the Faithful lavished his praise, saying: “The blessedness awaiting them excelleth the blessedness we now enjoy.” He, verily, hath spoken the truth, and to this We now testify. The glory of their station, however, is as yet undisclosed. The Hand of Divine power will, assuredly, lift up the veil, and expose to the sight of men that which shall cheer and lighten the eye of the world.
4 Zahvaljujte Bogu, Vječnoj Istini, slavljen bio On, jer ste dosegli tako čudesnu milost, i bili ukrašeni uresom Njegove hvale. Procijenite vrijednost ovih dana, i čvrsto se uhvatite svega što dolikuje ovoj Objavi. On je, uistinu, Savjetnik, Suosjećajni, Sveznajući. Render thanks unto God, the Eternal Truth, exalted be His glory, inasmuch as ye have attained so wondrous a favor, and been adorned with the ornament of His praise. Appreciate the value of these days, and cleave to whatsoever beseemeth this Revelation. He, verily, is the Counselor, the Compassionate, the All-Knowing.