LXXVII. A sada, glede tvojega pitanja o stvaranju čovjeka…

1 A sada, glede tvojega pitanja o stvaranju čovjeka. Znaj da su svi ljudi stvoreni na sliku koju je stvorio Bog, Čuvar, Samoopstojni. Svakom pojedinačno predodređena je mjera, kako je naloženo u Božjim moćnim i čuvanim Pločama. Međutim, sve ono što u potencijalu posjedujete, može se iskazati samo kao posljedica vaše vlastite volje. Vaša vlastita djela svjedoče toj istini. Razmislite, primjerice, o onomu što je u Bayánu bilo ljudima zabranjeno. Bog je, u toj Knjizi, i po Vlastitoj zapovijedi, proglasio zakonitim sve ono što je blagoizvolio naložiti, a snagom Svoje vrhovni moći zabranio je sve što je izabrao zabraniti. Tomu svjedoči tekst te Knjige. Zar nećete biti svjedocima? Ljudi su, međutim, namjerno prekršili Njegov zakon. Valja li takvo ponašanje pripisati Bogu, ili njima samima? Budite pošteni u svom sudu. Svaka je dobra stvar od Boga, a svaka zla stvar od vas samih. Zar nećete shvatiti? Ta ista istina bila je objavljena u svim Spisima, ako ste od onih koji razumiju. Svako djelo o kojemu razmišljate Njemu je tako jasno kao djelo koje je već počinjeno. Nema drugog Boga osim Njega. Njegovo je čitavo stvaranje i carstvo koje mu pripada. Sve stoji otkriveno pred Njim; sve je zabilježeno u Njegovim svetim i skrivenim Pločama. Međutim, to se Božje znanje unaprijed ne smije smatrati uzročnikom djelovanja ljudi, baš kao što vaše vlastito prijašnje znanje da će se neki događaj dogoditi nije i nikada ne može biti uzrokom njegova događanja. And now, concerning thy question regarding the creation of man. Know thou that all men have been created in the nature made by God, the Guardian, the Self-Subsisting. Unto each one hath been prescribed a preordained measure, as decreed in God’s mighty and guarded Tablets. All that which ye potentially possess can, however, be manifested only as a result of your own volition. Your own acts testify to this truth. Consider, for instance, that which hath been forbidden, in the Bayán, unto men. God hath in that Book, and by His behest, decreed as lawful whatsoever He hath pleased to decree, and hath, through the power of His sovereign might, forbidden whatsoever He elected to forbid. To this testifieth the text of that Book. Will ye not bear witness? Men, however, have wittingly broken His law. Is such a behavior to be attributed to God, or to their proper selves? Be fair in your judgment. Every good thing is of God, and every evil thing is from yourselves. Will ye not comprehend? This same truth hath been revealed in all the Scriptures, if ye be of them that understand. Every act ye meditate is as clear to Him as is that act when already accomplished. There is none other God besides Him. His is all creation and its empire. All stands revealed before Him; all is recorded in His holy and hidden Tablets. This foreknowledge of God, however, should not be regarded as having caused the actions of men, just as your own previous knowledge that a certain event is to occur, or your desire that it should happen, is not and can never be the reason for its occurrence.