LXXXVIII. Znaj po istini da su i bit pravde i njezin izvor utjelovljeni…

1 Znaj po istini da su i bit pravde i njezin izvor utjelovljeni u nalozima koje je propisao Onaj koji je Objavitelj Božjega Bića među ljudima, ako ste od onih koji prepoznaju ovu istinu. On uistinu utjelovljuje najviši, nepogrešivi standard pravde za svo stvaranje. Kad bi Njegov zakon bio takav da utjeruje stravu u srca svih koji su na nebu i na zemlji, taj zakon nije ništa drugo nego objavljena pravda. Strahovi i uznemirenost koje je u srcima ljudi prouzročilo objavljivanje ovoga zakona zaista valja usporediti s plačem dojenčeta odvojenoga od mlijeka svoje majke, ako ste od onih koji razabiru. Kad bi ljudi otkrili namjeru koja pokreće Božju Objavu, jamačno bi odbacili svoje strahove, i, srca ispunjenih zahvalnošću, silnom se radošću veselili. Know verily that the essence of justice and the source thereof are both embodied in the ordinances prescribed by Him Who is the Manifestation of the Self of God amongst men, if ye be of them that recognize this truth. He doth verily incarnate the highest, the infallible standard of justice unto all creation. Were His law to be such as to strike terror into the hearts of all that are in heaven and on earth, that law is naught but manifest justice. The fears and agitation which the revelation of this law provokes in men’s hearts should indeed be likened to the cries of the suckling babe weaned from his mother’s milk, if ye be of them that perceive. Were men to discover the motivating purpose of God’s Revelation, they would assuredly cast away their fears, and, with hearts filled with gratitude, rejoice with exceeding gladness.