CVI. Sveznajući Liječnik drži prst na pulsu čovječanstva. On razabire bolest…

1 Sveznajući Liječnik drži prst na pulsu čovječanstva. On razabire bolest i u Svojoj nepogrješivoj mudrosti propisuje lijek. Svako doba ima svoj vlastiti problem, a svaka duša svoju posebnu težnju. Lijek koji svijet treba za današnje boljke nikako ne može biti isti kao onaj koji će možda zahtijevati vrijeme koje dolazi. Duboko se zabrinite nad potrebama vremena u kojem živite, i svoja razmišljanja usredotočite na njegove zahtjeve. The All-Knowing Physician hath His finger on the pulse of mankind. He perceiveth the disease, and prescribeth, in His unerring wisdom, the remedy. Every age hath its own problem, and every soul its particular aspiration. The remedy the world needeth in its present-day afflictions can never be the same as that which a subsequent age may require. Be anxiously concerned with the needs of the age ye live in, and center your deliberations on its exigencies and requirements.
2 Dobro opažamo da su čitavu ljudsku vrstu obuzele goleme, neizmjerljive teškoće. Vidimo je kako vene na bolesničkom ležaju, teško propativši i razočarana. Oni koji su opijeni samozavaravanjem ispriječili su se između nje i nepogrješivoga Božanskog Liječnika. Posvjedočite kako su sve ljude upleli, uključujući i sebe same, u mrežu svojih obmana. Oni ne mogu niti otkriti uzrok bolesti, niti imaju ikakva znanja o lijeku. Oni pravo poimaju krivim, a u svom prijatelju vide neprijatelja. We can well perceive how the whole human race is encompassed with great, with incalculable afflictions. We see it languishing on its bed of sickness, sore-tried and disillusioned. They that are intoxicated by self-conceit have interposed themselves between it and the Divine and infallible Physician. Witness how they have entangled all men, themselves included, in the mesh of their devices. They can neither discover the cause of the disease, nor have they any knowledge of the remedy. They have conceived the straight to be crooked, and have imagined their friend an enemy.
3 Priklonite svoje uho slatkoj pjesmi ovog Zatočenika. Ustanite i podignite svoj glas, ne bi li se možda probudili oni koji čvrsto spavaju. Recite: O, vi koji ste kao mrtvi! Ruka Božanskog izobilja nudi vam Vodu Života. Požurite i utažite žeđ. Tko god je tako ponovno rođen na ovaj Dan, nikada neće umrijeti; tko god ostane mrtav, nikada neće živjeti. Incline your ears to the sweet melody of this Prisoner. Arise, and lift up your voices, that haply they that are fast asleep may be awakened. Say: O ye who are as dead! The Hand of Divine bounty proffereth unto you the Water of Life. Hasten and drink your fill. Whoso hath been reborn in this Day, shall never die; whoso remaineth dead, shall never live.