CXXIII. Naraštaji koji su bili prije vas – kamo su otišli? A oni koje je za života…

1 Naraštaji koji su bili prije vas – kamo su otišli? A oni koje je za života okruživala najljepša i najljupkija zemlja, gdje su oni sada? Okoristite se njihovim primjerom, o, ljudi, i ne budite od onih koji su zabludjeli. The generations that have gone on before you—whither are they fled? And those round whom in life circled the fairest and the loveliest of the land, where now are they? Profit by their example, O people, and be not of them that are gone astray.
2 Uskoro će drugi svoje ruke položiti na ono što vi posjedujete, i ući će u vaše stanove. Priklonite svoje uho Mojim riječima, i ne budite ubrojeni među budalaste. Others erelong will lay hands on what ye possess, and enter into your habitations. Incline your ears to My words, and be not numbered among the foolish.
3 Najvažnija dužnost svakoga od vas jest izabrati za sebe ono što nitko drugi ne može pogaziti niti mu preoteti. Ta stvar – a o tomu Mi je svjedok Svemogući – jest ljubav Božja, kad biste to samo shvatili. For every one of you his paramount duty is to choose for himself that on which no other may infringe and none usurp from him. Such a thing—and to this the Almighty is My witness—is the love of God, could ye but perceive it.
4 Izgradite sebi takve kuće kakve kiša ni poplave nikada ne mogu učištiti, koje će vas štititi od mijena i obrata u životu. Ovo je pouka Onoga Kojega je svijet povrijedio i odbacio. Build ye for yourselves such houses as the rain and floods can never destroy, which shall protect you from the changes and chances of this life. This is the instruction of Him Whom the world hath wronged and forsaken.