CXXXIV. Prva i najvažnija dužnost propisana ljudima, osim priznanja Njega…

1 Prva i najvažnija dužnost propisana ljudima, osim priznanja Njega Koji je Vječna Istina, jest dužnost da budu ustrajni u Njegovoj Vjeri. Svojski se toga prihvatite, i budite od onih čiji se umovi čvrsto drže i utemeljeni su u Bogu. Nijedno djelo, ma kakve zasluge nosilo, nije se moglo, niti će se ikada moći s tim usporediti. To je kruna svih djela, a tomu će posvjedočiti Gospod tvoj, Svevišnji, Najmoćniji… The first and foremost duty prescribed unto men, next to the recognition of Him Who is the Eternal Truth, is the duty of steadfastness in His Cause. Cleave thou unto it, and be of them whose minds are firmly fixed and grounded in God. No act, however meritorious, did or can ever compare unto it. It is the king of all acts, and to this thy Lord, the All-Highest, the Most Powerful, will testify.…
2 Vrline i pridjevci koji pripadaju Bogu svi su jasni i bjelodani, i bili su spomenuti i opisani u svim nebeskim Knjigama. Među njima su vjerodostojnost, istinoljubivost, čisto srce pri zajedništvu s Bogom, blagost, prihvaćanje svega što je naložio Svemogući, zadovoljstvo stvarima koje je pružila Njegova Volja, strpljenje, ne samo to, zahvalnost usred patnje, i potpuno pouzdanje, u svim okolnostima, u Njega. Ovakve odlike, po procjeni Božjoj, spadaju među najviše i navrijednije hvale. Sve su druge manje po važnosti i podređene njima, i uvijek će to biti… The virtues and attributes pertaining unto God are all evident and manifest, and have been mentioned and described in all the heavenly Books. Among them are trustworthiness, truthfulness, purity of heart while communing with God, forbearance, resignation to whatever the Almighty hath decreed, contentment with the things His Will hath provided, patience, nay, thankfulness in the midst of tribulation, and complete reliance, in all circumstances, upon Him. These rank, according to the estimate of God, among the highest and most laudable of all acts. All other acts are, and will ever remain, secondary and subordinate unto them.…
3 Duh koji oživljava ljudsko srce jest znanje o Bogu, a najistinskiji mu je ures priznanje istine “On čini što god On hoće, i nalaže što god Mu drago.” Odora mu je strah od Boga, a savršenstvo mu je ustrajnost u Njegovoj Vjeri. Tako Bog poučava svakoga onoga koji Ga traži. On, uistinu, ljubi onoga koji se k Njemu okrene. Nema drugog Boga osim Njega, Oprostitelja, Najdarežljivijega. Sva hvala Bogu, Gospodu svih svjetova. The spirit that animateth the human heart is the knowledge of God, and its truest adorning is the recognition of the truth that “He doeth whatsoever He willeth, and ordaineth that which He pleaseth.” Its raiment is the fear of God, and its perfection steadfastness in His Faith. Thus God instructeth whosoever seeketh Him. He, verily, loveth the one that turneth towards Him. There is none other God but Him, the Forgiving, the Most Bountiful. All praise be to God, the Lord of all worlds.