CLIX. Promislite kako je jadna pamet ljudi. Oni traže ono što im škodi…

1 Promislite kako je jadna pamet ljudi. Oni traže ono što im škodi, a odbacuju ono što im koristi. Oni, uistinu, pripadaju među duboko zabludjele. Nalazimo neke ljude kako žele slobodu, i zbog toga su ponosni. Takvi su ljudi ogrezli u neznanje. Consider the pettiness of men’s minds. They ask for that which injureth them, and cast away the thing that profiteth them. They are, indeed, of those that are far astray. We find some men desiring liberty, and priding themselves therein. Such men are in the depths of ignorance.
2 Sloboda na kraju mora dovesti do pobune čiji plamen nitko ne može ugasiti. Tako vas upozorava Onaj Koji je Prosuditelj, Sveznajući. Znajte da je životinja utjelovljenje slobode i njezin simbol. Ono što dolikuje čovjeku jest podvrgavanje onim sponama koje će ga zaštititi od njegova vlastita neznanja, i čuvati ga da mu ne naškodi zločinac. Sloboda navodi čovjeka da prekorači granice pristojnosti, i da pogazi dostojanstvo svog položaja. Ona ga ponizuje do razine krajnje pokvarenosti i opačine. Liberty must, in the end, lead to sedition, whose flames none can quench. Thus warneth you He Who is the Reckoner, the All-Knowing. Know ye that the embodiment of liberty and its symbol is the animal. That which beseemeth man is submission unto such restraints as will protect him from his own ignorance, and guard him against the harm of the mischief-maker. Liberty causeth man to overstep the bounds of propriety, and to infringe on the dignity of his station. It debaseth him to the level of extreme depravity and wickedness.
3 Promatrajte ljude kao stado ovaca kojima je potreban pastir radi njihove zaštite. To je prava istina, sasvim izvjesna istina. Mi odobravamo slobodu u nekim okolnostima, a odbijamo je odobriti u drugim. Uistinu, Mi smo Sveznajući. Regard men as a flock of sheep that need a shepherd for their protection. This, verily, is the truth, the certain truth. We approve of liberty in certain circumstances, and refuse to sanction it in others. We, verily, are the All-Knowing.
4 Recite: Prava se sloboda sastoji u čovjekovom podvrgavanju Mojim zapovijedima, ma koliko malo vi znali o tome. Kad bi ljudi izvršavali ono što smo im poslali dolje s Neba Objave, oni bi zasigurno dosegli savršenu slobodu. Sretan je čovjek koji je shvatio Namjeru Božju u svemu što je On objavio sa Neba Svoje Volje koja prožima sve što je stvoreno. Recite: Sloboda koja vama koristi ne može se naći nigdje drugdje doli u potpunom služenju Bogu, Vječnoj Istini. Tko je kušao njezine slasti neće je dati ni za svu vlast na zemlji i nebu. Say: True liberty consisteth in man’s submission unto My commandments, little as ye know it. Were men to observe that which We have sent down unto them from the Heaven of Revelation, they would, of a certainty, attain unto perfect liberty. Happy is the man that hath apprehended the Purpose of God in whatever He hath revealed from the Heaven of His Will, that pervadeth all created things. Say: The liberty that profiteth you is to be found nowhere except in complete servitude unto God, the Eternal Truth. Whoso hath tasted of its sweetness will refuse to barter it for all the dominion of earth and heaven.