CLXII. Svemilosrdni je čovjeku podario sposobnost vida, i obdario ga snagom…

1 Svemilosrdni je čovjeku podario sposobnost vida, i obdario ga snagom sluha. Neki ga opisuju kao “manji svijet”, a, zapravo, valjalo bi ga smatrati “većim svijetom.” Potencijali urođeni u položaju čovjeka, puna mjera njegove sudbine na zemlji, prirođena izvrsnost njegove stvarnosti, sve se moraju objaviti na ovaj obećani Dan Božji. The All-Merciful hath conferred upon man the faculty of vision, and endowed him with the power of hearing. Some have described him as the “lesser world,” when, in reality, he should be regarded as the “greater world.” The potentialities inherent in the station of man, the full measure of his destiny on earth, the innate excellence of his reality, must all be manifested in this promised Day of God.
2 Pero Najvišega spominjalo se, u svako doba i u svim uvjetima, s radošću i nježnošću, Njegovih miljenika, i savjetovalo im da nastave Njegovim putom. Dobro je uz onoga kojega ni mijene ni obrati ovoga svijeta nisu uspjeli spriječiti da prepozna Osvit Jedinstva Božjega, koji je ispio, s nepokolebljivom odlučnošću, a u ime Samoopstojnoga, zapečaćeno vino Njegove Objave. Takav će čovjek biti ubrojen među stanovnike Raja, u Knjizi Boga, Gospoda svih svjetova. The Pen of the Most High hath, at all times and under all conditions, remembered, with joy and tenderness, His loved ones, and hath counseled them to follow in His way. Well is it with him whom the changes and chances of this world have failed to deter from recognizing the Dayspring of the Unity of God, who hath quaffed, with unswerving resolve, and in the name of the Self-Subsisting, the sealed wine of His Revelation. Such a man shall be numbered with the inmates of Paradise, in the Book of God, the Lord of all worlds.