CLXV. Znaj da svako uho koje čuje, ako je održavano čistim i neokaljanim…

1 Znaj da svako uho koje čuje, ako je održavano čistim i neokaljanim, mora u svako doba i sa svih strana čuti glas koji kazuje ove svete riječi: “Uistinu, mi smo Božji, i k Njemu ćemo se vratiti.” Otajstva čovjekove tjelesne smrti i njegova povratka nisu bila otkrivena, i još ostaju nepročitana. Pravičnosti Mi Božje! Kad bi bila objavljena, izazvala bi takvu stravu i tugu da bi neki stradali, a drugi bi bili tako ispunjeni radošću da bi poželjeli smrt, i preklinjali, s neprekidnom čežnjom, jedinoga pravoga Boga – slavljen bio On – da ubrza njihov kraj. Know thou that every hearing ear, if kept pure and undefiled, must, at all times and from every direction, hearken to the voice that uttereth these holy words: “Verily, we are God’s, and to Him shall we return.” The mysteries of man’s physical death and of his return have not been divulged, and still remain unread. By the righteousness of God! Were they to be revealed, they would evoke such fear and sorrow that some would perish, while others would be so filled with gladness as to wish for death, and beseech, with unceasing longing, the one true God—exalted be His glory—to hasten their end.
2 Smrt svakom odanom vjerniku nudi čašu koja je život zaista. Ona daruje radost i donosi veselje. Ona podaje dar života vječnoga. Death proffereth unto every confident believer the cup that is life indeed. It bestoweth joy, and is the bearer of gladness. It conferreth the gift of everlasting life.
3 Što se tiče onih koji su kušali plod ljudskog života na zemlji, a to je prepoznavanje jedinoga pravoga Boga, slavljen bio On, njihov je budući život takav da ga Mi ne možemo opisati. Znanje o tome jedino je kod Boga, Gospoda svih svjetova. As to those that have tasted of the fruit of man’s earthly existence, which is the recognition of the one true God, exalted be His glory, their life hereafter is such as We are unable to describe. The knowledge thereof is with God, alone, the Lord of all worlds.