Ulomci iz spisa Bahá’u’lláha (XLI – LX)

~ XLI ~

Bog Mi je svjedok, o, ljudi! Spavao sam na Svom ležaju, kad – gle!, Lahor Božji koji je dahnuo povrh Mene probudio Me iz Moga sna. Njegov Duh životvorni oživio Me, i Moj je Jezik bio oslobođen da izrekne Njegov Zov. Ne optužujte Me da sam Se o Boga ogriješio. Pogledajte Me, ne vašim očima nego Mojim. Tako vas opominje Onaj Koji je Milostivi, Sveznajući. Mislite li, o, ljudi, da Ja držim u Svojoj ruci nadzor nad krajnjom Voljom i Nakanom Božjom? Daleko bilo od Mene polaganje prava na to. Tomu svjedočim pred Bogom, Svemogućim, Uzvišenim, Sveznajućim, Premudrim. Da je konačna sudbina vjere Božje bila u Mojim rukama, nikada ne bih prihvatio, čak niti na trenutak, objaviti Se vama, niti bih dopustio da jedna riječ sađe s Mojih usana. Tomu, uistinu, Bog Sam svjedoči.

~ XLII ~

O, Sine Pravde! U noćno doba ljepota besmrtnoga Bića vrati se iz smaragdnih visina u Sadratu’l-Muntahá, i zaplaka takvim plačem da Družba u visini i žitelji kraljevstava višnjih tugovahu nad Njegovim jadom. Kad bi postavljeno pitanje: zašto kukanje i plač?, On odgovori: čekao sam, kako mi bi zapovijeđeno, pun iščekivanja, na brijegu odanosti, no, ne udahnuh mirisa vjernosti od onih koji žive na zemlji. Tada, pozvan da se vratim, pogledah, ali – jao!, neke golubice svetosti bijahu bolno iskušavane u kandžama zemaljskih pasa. Tada Djevica s nebesa pohita, nepokrivena i blistava, iz Svojega mističnog stana, i upita za njihova imena, i sva joj bijahu izrečena osim jednoga. I na nagovor bi izrečeno prvo slovo, na što stanovnici nebeskih odaja jurnuše iz svojih boravišta slave. A kad bi izgovoreno drugo slovo, oni padoše svi do jednoga u prašinu. U tom času začu se glas iz najdubljega svetišta: “Dovde i ne dalje.” Zaista, svjedoci smo onome što učiniše i što i dalje čine.

~ XLIII ~

O, Afnáne, o, ti koji si izrastao iz Mojega Drevnog Stabla! Moja slava i Moja ljubazna dobrota bile s tobom. Koliko široko je svetohranište Stvari Božje! Natkrililo je sve ljude i narode na zemlji, i uskoro će okupiti cijelo čovječanstvo pod svojim zaklonom. Tvoj dan službe sad je došao. Nebrojene Ploče svjedoče o darovima koji su ti dodijeljeni. Ustani radi uspjeha Stvari Moje, i uz pomoć tvojega izričaja osvoji srca ljudi. Ti moraš iskazivati ono što osigurava mir i blagostanje bijednih i pogaženih. Opaši bokove svojega truda, da bi možda oslobodio zarobljene iz njihovih okova, i omogućio im da dosegnu pravu slobodu.

Pravda na ovaj dan oplakuje svoju muku, a Pravičnost stenje pod jarmom nasilja. Gusti oblaci tiranije zamračili su lice zemlje i obavili njezine narode. Kroz pomicanje Našega Pera Slave Mi smo, po nalogu svemoćnoga Zapovjeditelja, udahnuli nov život u svaki ljudski okvir, i u svaku riječ ulili novu snagu. Sva stvorenja proglašuju dokaze ove obnove širom svijeta. Ovo je najveća, najradosnija vijest dana koju je čovječanstvu dalo pero Onoga Kojemu naniješe nepravdu. Zašto se bojite, o, najljubljeniji Moji? Tko je onaj koji vas može zastrašiti? Malo vlage dovoljno je da omekša otvrdnula glina od koje je izliven ovaj izopačeni naraštaj. Sam čin vašega okupljanja dovoljan je da rastjera snage ovih ispraznih i bezvrijednih ljudi…

Svaki čovjek koji jasno razabire na ovaj će dan priznati da savjeti koje je objavilo Pero Ovoga Kojemu naniješe nepravdu predstavljaju vrhovnu životvornu snagu za napredak svijeta i uzdizanje njegovih naroda. Ustanite, o, ljudi, i snagom Božje moći odlučite nadvladati svoja vlastita ja, da bi se, možda, cijela zemlja mogla osloboditi i očistiti od svojega robovanja bogovima ispraznih maštarija – bogovima koji su nanijeli toliku štetu svojim nesretnim štovateljima, i odgovorni su za njihovu bijedu. Ti idoli čine prepreku koja čovjeka sprječava u nastojanju da napreduje na putu savršenstva. Nadamo Se da će Ruka Božje moći pružiti potporu čovječanstvu, i osloboditi ga iz njegova stanja turobna poniženja.

U jednoj od Ploča ove su riječi bile objavljene: O, ljudi Božji! Ne bavite se svojim vlastitim brigama; neka vam misli budu upravljene k onom što će pospješiti blagostanje čovječanstva i očistiti srca ljudi. To je najbolje moguće postići čistim i svetim djelima, kreposnim životom i dobrim ponašanjem. Junačka djela osigurat će uspjeh ove Stvari, a posvećen karakter pojačat će njezinu snagu. Čvrsto se držite pravičnosti, o, ljudi Bahá! To je, uistinu, zapovijed koju vam je dao Ovaj Kojemu naniješe nepravdu, i prvi izbor Njegove nesputane Volje za svakoga od vas.

O, prijatelji! Dolikuje vam osvježiti i oživjeti vaše duše uz pomoć milostivih darova izlivenih na vas u ovom Božanskom Proljeću koje potresa dušu. Danica Njegove velike slave izlila je svoj sjaj na vas, a oblaci Njegove bezgranične milosti zasjenili su vas. Kako je velika nagrada onoga koji se nije lišio tako silna obilja, i uspio je prepoznati ljepotu svojeg Najljubljenijega u ovom Njegovom novom ruhu. Čuvajte se, jer Opaki leži i čeka, spreman zarobiti vas. Opremite se protiv njegovih opakih obmana, i, vođeni svjetlom imena Boga Svevidećega umaknite iz tame koja vas okružuje. Obuhvatite vizijom cijeli svijet, umjesto da je ograničite na vaše ja. Opaki je onaj koji sprječava uspon i ometa duhovni napredak djece ljudi.

Svakom je čovjeku naloženo da se, na ovaj Dan, drži čvrsto svega što promiče interese i uzdiže položaj svih naroda i pravednih vlada. Kroz svaki pojedini stih koji je Pero Najvišega objavilo, otključana su i širom otvorena vrata ljubavi i jedinstva pred licima ljudi. Ranije Smo izjavili – a Naša Riječ je istina -: “Družite se sa sljedbenicima svih religija u duhu prijateljstva i bratstva.” Što god li je natjeralo djecu ljudi da jedni druge izbjegavaju, i izazvalo neslaganja i razdor među ljudima, objavljivanjem ovih riječi bilo je poništeno i ukinuto. Iz neba Volje Božje, a radi oplemenjivanja svijeta postojanja i uzdizanja umova i duša ljudi, bilo je poslano dolje ono što je najdjelotvornije pomagalo za odgajanje cijele ljudske vrste. Najviša bit i najsavršeniji izraz bilo čega što su drevni narodi rekli ili zapisali, bili su, kroz ovu moćnu Objavu, poslani dolje s neba Volje Sveposjedujućega, Vječnoga Boga. U davnini bilo je zapisano: “Ljubav prema vlastitoj domovini dio je Vjere Božje.” Međutim, na dan Svoje objave Jezik je Veličajni proglasio: “Ne dolikuje ponos onome koji voli svoju vlastitu zemlju, nego onome koji voli cijeli svijet.” Kroz snagu koju su otpustile te uzvišene riječi On je podario svjež poticaj, i odredio nov smjer pticama ljudskih srca, i uklonio je svaki trag restrikcija i ograničenja iz Božje svete Knjige.

O, ljudi Pravde! Budite blistavi poput svjetla, i sjajni kao vatra koja je buktjela u Gorućem grmu. Sjaj vatre vaše ljubavi bez sumnje će stopiti i ujediniti narode i plemena na zemlji koji se nadmeću, dok žestina ognja neprijateljstva i mržnje ne može drugo nego li završiti u sukobu i propasti. Preklinjemo Boga da zaštiti Svoja stvorenja od zlih namjera Njegovih neprijatelja. On uistinu ima moć nad svim stvarima.

Sva hvala jedinomu pravom Bogu – slavljen bio On – jer On je, Perom Najvišega, otključao vrata ljudskih srdaca. Svaki stih koji je objavilo to Pero jesu blistava i sjajna vrata koja otvaraju slave svetačkog i pobožnog života, čistih i neokaljanih djela. Pozivima i poruci koje Smo odaslali nikada nije bila svrha stići i koristiti samo jednoj zemlji ili jednom narodu. Čovječanstvo u cijelosti mora čvrsto pristati uz bilo što što mu je objavljeno i dodijeljeno. Tada, i samo tada će ono doseći pravu slobodu. Cijela je zemlja obasjana sjajnom slavom Božje Objave. Godine šezdesete Onaj Koji je navijestio svjetlo Božanskoga Vodstva – neka Mu bude žrtvovano čitavo stvaranje – ustao je da najavi svježu objavu Božanskoga Duha, i dvadeset godina kasnije slijedio Ga je Onaj Čijim je dolaskom svijet postao prijamnikom ove obećane slave, ovoga čudesnoga dara. Pogledaj kako je većina čovječanstva bila obdarena sposobnosću slušanja Božje najuzvišenije Riječi – Riječi o kojoj mora ovisiti okupljanje i duhovno uskrsnuće svih ljudi…

Priklonite svoja srca, o, Božji ljudi, savjetima vašeg istinskoga, vašega neusporedivog Prijatelja. Riječ je Božju moguće usporediti s mladicom čiji su korijeni posađeni u srca ljudi. Valja vam pospješiti njezin rast živim vodama mudrosti, posvećenim i svetim riječima, da bi se njezin korijen čvrsto primio a grane raširile do nebesa i dalje.

O, vi stanovnici zemlje! Razlikovna crta koja odlikuje uzvišenost značaja ove Vrhovne Objave jest ta, da Smo, s jedne strane, sa stranica Božje svete Knjige izbrisali sve što je bilo uzrokom sukoba, zloće i zlodjela među djecom ljudi, a s druge, da Smo položili bitne preduvjete za slogu, razumijevanje, potpuno i trajno jedinstvo. Dobro je uz one koji se drže Mojih odredaba.

Više Smo puta opominjali Naše ljubljene da izbjegavaju, čak štoviše da bježe od bilo čega što imalo miriše na zlo. Svijetom vlada veliki nered, a sviješću ljudi njegovih vlada posvemašnja zbrka. Preklinjemo Svemogućega da ih milostivo prosvijetli slavom Svoje Pravde, i pomogne im da otkriju ono što će im koristiti uvijek i u svim uvjetima. Uistinu, On je Sveposjedujući, Najviši.

~ XLIV ~

Ne odlažite u stranu strah od Boga, o, vi, učeni svijeta, i pravedno sudite Stvar ovoga Neobrazovanoga Kojemu su posvjedočile sve Knjige Boga, Zaštitnika, Samoopstojnoga… Zar vas neće trgnuti strah od Božanskoga nezadovoljstva, strah od Onoga Kojemu nema ni ravna ni premca? Onaj Kojemu je svijet nanio nepravdu nikada se s vama nije družio, nikada nije proučavao vaše spise, niti sudjelovao u vašim raspravama. Odjeća koju On nosi, Njegovi dugi uvojci, Njegovo pokrivalo za glavu svjedoče o istini Njegovih riječi. Koliko dugo ćete ustrajati u vašoj nepravednosti? Osvjedočite se o nastambi u kojoj je On Koji je utjelovljenje pravednosti bio prisiljen stanovati. Otvorite svoje oči, i gledajte Njegovu patnju, marljivo promišljajte o onomu što su vaše ruke počinile, da možda ne budete lišeni svjetla Božanskoga izričaja, i da vam ne bude uskraćen vaš dio iz oceana Njegova znanja.

Neki među vama, i obični ljudi i plemići, prigovorili su da Ovaj Kojemu naniješe zlo nije niti član vjerskog reda niti potomak Proroka. Recite: O, vi, koji tvrdite da ste pravedni! Razmislite malo, i priznat ćete koliko je beskonačno uzvišen Njegov sadašnji položaj iznad položaja za koji vi tvrdite da bi On morao imati. Volja Svemogućega naložila je da Stvar Njegova potekne iz kuće koja nimalo nema sve ono što duhovnici, učeni i mudri posjeduju i da bude objavljena.

Lahori Božanskoga Duha probudili su Ga, i naložili Mu da ustane i proglasi Svoju Objavu. Tek što je bio probuđen iz Svog sna, podigao je Svoj glas i pozvao čitavo čovječanstvo k Bogu, Gospodu svih svjetova. Na objavljivanje ovih stihova navela Nas je skrb zbog slabosti i krhkosti ljudi; inače je Stvar koju Smo proglasili takva da je nikakvo pero ne može opisati, niti može ikoji um pojmiti njezinu veličinu. Tomu svjedoči Onaj kod Koga je Knjiga Majka.

~ XLV ~

Drevna Ljepota* pristala je da Je okuju lancima kako bi čovječanstvo moglo biti oslobođeno iz svojega zarobljeništva, i prihvatio Je biti zatočenikom u ovoj najmoćnijoj Utvrdi zato da bi cijeli svijet dosegao pravu slobodu. Do dna je ispio čašu tuge, zato da bi svi narodi na zemlji mogli doseći trajnu radost, i biti ispunjeni veseljem. Ovo je milost vašega Gospoda, Suosjećajnoga, Najmilostivijega. Prihvatili Smo poniženje, o, vjernici u jedinstvo Božje, zato da biste vi mogli biti uzvišeni, i trpjeli Smo mnogostruke muke da biste vi mogli napredovati i cvjetati. Pogledajte kako su Onoga Koji je došao izgraditi cijeli svijet iznova prisilili da stanuje u najpustijem od gradova oni koji Bogu pridružuju suparnika!

~ XLVI ~

Ne žalim zbog tereta Svojeg zatočeništva. Niti se žalostim zbog poniženja, ni zbog muka koje Mi zadaju ruke Mojih neprijatelja. Života Mi! Oni su slava Moja, slava kojom je Bog uresio Svoje Ja. Kad biste to samo znali!

Sramota koju sam prisiljen trpjeti otkrila je slavu kojom je zaodjenuto sve što je stvoreno, a kroz okrutnosti koje sam podnosio Sunce Pravde objavilo se, i svoj sjaj izlilo na ljude.

Žalostim se zbog onih koji su obuzeti svojim pokvarenim strastima, a tvrde da se drže Vjere Boga, Milostivoga, Sveslavljenoga.

Ljudima Bahá priliči umrijeti za ovaj svijet i sve što je u njemu, odvojiti se tako od svih zemaljskih stvari da žitelji Raja uzmognu s njihove odjeće udisati slatki miomiris svetosti, da svi ljudi svijeta na njihovim licima uzmognu prepoznati sjaj Svemilostivoga, te da kroz njih budu prošireni znaci i znameni Boga, Svemogućega, Premudroga. Oni, koji su čisto ime Stvari Božje okaljali povodeći se za tjelesnim stvarima, očigledno griješe!

~ XLVII ~

O, Židovi! Ako hoćete još jednom razapeti Isusa, Duha Božjega, smaknite Mene, jer On se još jednom u Mojoj osobi objavio vama. Činite sa Mnom što vam drago, jer Ja sam se zavjetovao da ću život Svoj položiti na Božjem putu. Neću se nikoga bojati, pa makar se protiv Mene udružile sile neba i zemlje. Sljedbenici Evanđelja! Ako želite pogubiti Muhameda, Apostola Božjeg, zgrabite Mene i Mene lišite života, jer Ja sam On, a Moje Ja je Njegovo Ja. Učinite sa Mnom kako vam drago, jer najsilnija je čežnja Mog srca doseći prisutnost Mojeg Najljubljenijega u Njegovu Kraljevstvu Slave. Takav je nalog Gospodnji, ako ga znate. Sljedbenici Muhameda! Ako želite izbosti vašim strijelama grudi Onoga Koji je učinio da Njegova Knjiga Bayán bude poslana k vama dolje, zgrabite Mene i progonite Mene, jer Ja sam Njegov Ljubljeni, objava Njegovog Vlastitoga Ja, iako Moje ime nije Njegovo ime. Ja sam došao u sjeni oblaka slave, i Bog me zaodjeo u nepobjedivu vlast. Uistinu, On jest Istina, Znalac stvari neviđenih. Zaista, Ja slutim da ćete sa Mnom postupati onako kako ste činili s Onim koji je došao prije Mene. Tomu, uistinu, svjedoče sve stvari, ako ste vi od onih koji pozorno slušaju. O, ljudi Bayána! Ako ste odlučili proliti krv Onoga Čiji je dolazak Báb objavio, čiji je advent Muhamed prorekao, i Čiju je Objavu Isus Krist Osobno navijestio, gledajte Me kako stojim, spreman i bez obrane, pred vama. Činite sa Mnom Što vas je volja.

~ XLVIII ~

Bog mi je svjedok! Kad to ne bi bilo u sukobu s onim što su naložile Božje Ploče, ja bih rado poljubio ruke bilo koga tko je pokušao proliti moju krv na putu Ljubljenoga. Ja bih mu, nadalje, podario dio takvih svjetovnih dobara kakve bi mi Bog dopustio imati, premda bi onaj koji je to počinio pobudio gnjev Svemogućega, izazvao Njegovo prokletstvo, i zaslužio muke kroz vječnost Boga, Sveposjednika, Pravičnoga, Premudroga.

~ XLIX ~

Znaj, zaista, da, kad god ovaj Mladić okrene Svoje oči k Svom vlastitom biću, nalazi da je ono najbeznačajnije u cijelom stvaranju. Međutim, kad razmisli o sjajnim blijeskovima koje je dobio moć objaviti, – gle!, to biće se pred Njim preobrazilo u vrhovnu Silu koja prožima bit svih bića vidljivih i nevidljivih. Slava Onomu Koji je, kroz moć istine, poslao dolje Objavitelja Svojega vlastitoga Bića i povjerio Mu Svoju poruku za čitavo čovječanstvo.

~ L ~

Otjerajte, o, nemarni, san nebrige, da biste mogli gledati sjaj koji je Njegova slava razaslala po svijetu. Kako su budalasti oni koji gunđaju protiv preuranjenoga rođenja Njegova svjetla. O, vi koji ste slijepi iznutra! Bilo prerano ili prekasno, dokazi Njegove blistave slave uistinu su objavljeni. Vaša je dužnost utvrditi je li se takva svjetlost pojavila ili nije. Niti je u vašoj moći niti u mojoj odrediti vrijeme kad bi se ona morala objaviti. Božja nespoznatljiva Mudrost unaprijed je odredila njezin čas. Budite zadovoljni, o, ljudi, s onim što je za vas Bog želio i predodredio vam… O, vi koji mi zlo želite! Danica vječnoga Vodstva svjedokom mi je: Kad bi to bilo u mojoj moći, ne bih pristao, ni pod kojim uvjetima, isticati se među ljudima, jer Ime koje nosim u potpunosti prezire družiti se s ovim naraštajem uprljanih jezika i neiskrenih srdaca. I kad god bih odlučio suzdržati se i mirovati, – gle!, trgnuo bi me glas Duha Svetoga stojeći na mojoj desnici, i Vrhovni duh pojavio bi se pred mojim licem, i Gabrijel bi me zasjenio, a Duh Slave ustreperio bi u mojim grudima, nalažući mi da ustanem i progovorim. Ako vam je sluh očišćen a vaše uši pozorne, zacijelo ćete primjetiti da svi udovi moga tijela, ne, svaki atom mojega bića proglašava i svjedoči ovom zovu: “Bog, osim Kojega nema drugoga Boga, i Onaj Čija je ljepota sada objavljena, odraz je Njegove slave svemu što je na nebu i na zemlji.”

~ LI ~

O, ljudi! Prisežem jednim pravim Bogom! Ovo je Ocean iz kojeg su sva mora potekla, i s kojim će se svako od njih na koncu sliti. Od Njega su rođena sva Sunca, i sva će se k Njemu vratiti. Kroz Njegovu su moć Stabla Božje Objave dala ploda, a svako od njih sišlo je na zemlju u liku Proroka, noseći Poruku stvorenjima Božjim u svim svjetovima kojima samo Bog, u svom Znanju sveobuhvatnom, broja zna. To je On postigao djelovanjem samo jednog Slova Njegove Riječi, koje je objavilo Njegovo Pero – Pero kojim je upravljao Njegov Prst – a Prst je Njegov podržavala moć Božje Istine.

~ LII ~

Recite: O, ljudi! Ne uskraćujte sebi milost Božju i Njegovo milosrđe. Tko se suzdrži od njih, uistinu je na velikom gubitku. Što je, o, ljudi! Zar se klanjate prahu, a odvraćate od vašega Gospoda, Milostivoga, Darežljivoga? Bojte se Boga, i ne budite od onih koji propadaju. Recite: Knjiga Božja bila je poslana dolje u obličju ovoga mladića. Slavljen, stoga, bio Bog, najizvrsniji od stvoritelja! Pazite dobro, o, narodi svijeta, da ne pobjegnete ispred Njegova lica. Nikako, požurite doseći Njegovu nazočnost, i budite od onih koji su se okrenuli k Njemu. Molite za oprost, o, ljudi, zato što niste izvršili vašu dužnost spram Boga, i zato što ste se ogriješili o Učenje Njegovo, i ne budite od budalastih. On je Onaj Koji vas je stvorio; On je Onaj Koji je njegovao vaše duše Svojim Učenjem, i omogućio vam da prepoznate Njega Koji je Svemogući, Najuzvišeniji, Sveznajući. On je Onaj Koji je pred vašim očima otkrio blaga Svojega znanja, i naveo vas da se uspnete u raj osvjedočenja – osvjedočenja o Njegovoj neodoljivoj, Njegovoj neoporecivoj, i najuzvišenijoj Vjeri. Pazite da se ne lišite milosti Božje, da ne pretvorite u ništavilo svoja djela, i ne odbacite istinu ove najjasnije, ove uzvišene ove blistave i slavne Objave. Sudite pravo o Učenju Boga, vašega Stvoritelja, i gledajte ono što je bilo poslano dolje sa Prijestolja u visini, i razmišljajte o tome nevinim i očišćenim srcima. Tada će vam se istina ove Stvari javiti jasna kao sunce u svom podnevnom sjaju. Tada ćete biti od onih koji su povjerovali u Njega. Recite: Prvo i glavno svjedočanstvo koje uspostavlja Njegovu istinu jest On Sâm. Odmah do tog svjedočanstva nalazi se Njegova Objava. Za onoga koji ne uspije prepoznati niti jedno niti drugo, On je uspostavio riječi koje je Sâm objavio kao dokaz Svoje stvarnosti i istine. Ovo je, uistinu, dokaz Njegove nježne milosti prema ljudima. On je obdario svaku dušu sposobnošću prepoznavanja znakova Božjih. Kako bi On, inače, mogao ispuniti Svoje svjedočanstvo ljudima, ako ste vi od onih koji razmišljaju o Stvari Njegovoj u svojim srcima. On nikada neće postupiti nepravedno ni prema kome, niti će opteretiti dušu preko njezinih moći. On je, uistinu, Milosrdni, Svemilostivi.

Recite: toliko je velik sjaj Stvari Božje da je čak i slijepi primjećuju, a koliko je jače moraju vidjeti oni čiji vid je oštar, a vizija čista. Slijepi, premda ne mogu vidjeti svjetlo sunca, ipak mogu osjetiti njegovu trajnu toplinu. Slijepi u srcu, međutim, među ljudima Bayána – a o tome Bog Mi je svjedok – nisu u mogućnosti, ma koliko dugo sunce na njih sjalo, bilo opaziti njegov sjaj na njih, bilo cijeniti toplinu njegovih zraka.

Recite: O, ljudi Bayána! Izabrali Smo vas iz svijeta da biste spoznali i prepoznali Nas. Naveli Smo vas da se približite desnoj strani Raja – Mjestu iz kojega vječna Vatra izvikuje mnogostrukim izričajima: “Nema drugog Boga osim Mene, Svemogućega, Najvišega!” Pazite da ne dopustite odvojiti se kao velom od ove Danice koja sja iznad osvita Volje vašega Gospoda, Svemilostivoga, i čija je svjetlost obuhvatila i male i velike. Očistite svoj vid, da biste mogli vidjeti njezin sjaj vašim vlastitim očima, i ne oslanjati se ni na čiji vid osim na vlastiti, jer Bog nikada nije opteretio niti jednu dušu preko njezinih mogućnosti. Tako je bilo poslano Prorocima i Glasnicima iz davnine, i bilo je zabilježeno u svim Spisima.

Nastojte, o, ljudi, steći pristupa u ovaj široki Beskraj za koji Bog nije naložio ni početak ni kraj, u kojemu se podigao Njegov glas, i preko kojega su dahnuli slatki mirisi svetosti i slave. Ne oblačite Ruhom veličine, niti dopustite svojim srcima da budu lišena spominjanja vašega Gospoda, niti vašim ušima da slušaju slatke pjesme Njegovoga čudesnog, Njegovoga vrhovnog, Njegovoga sveobvezujućeg, Njegovoga jasnog i najrječitijega glasa.

~ LIII ~

O, Nasíre, o, Moj slugo! Bog, Vječna Istina, svjedokom Mi je. Nebeski Mladić je, na ovaj dan, podigao iznad glava ljudi slavni Kalež Besmrtnosti, i stoji u očekivanju na Svojem sjedištu, pitajući se koje li će oko prepoznati Njegovu slavu, i koja će ruka bez oklijevanja biti ispružena primiti Čašu iz Njegove snježnobijele Ruke da je ispije. Samo je nekolicina do sada pila od ove milosti Drevnoga Kralja koja blago teče, kojoj nema ravne. Oni zauzimaju najviša boravišta u Raju, i čvrsto su ustoličeni na sjedištima vlasti. Pravičnosti Mi Božje! Niti zrcala Njegove slave, niti objavitelji Njegovih imena, niti išta stvoreno što je bilo ili će ikada postojati, nikada ih ne može nadvisiti, ako ste od onih koji razumiju ovu istinu.

O, Nasíre! Izuzetnost ovoga Dana beskrajno je uzvišena iznad shvaćanja ljudi, ma koliko široko bilo njihovo znanje, ma koliko duboko bilo njihovo razumijevanje. Koliko tek ona mora nadilaziti maštarije onih koji su skrenuli od njezine svjetlosti, i bili odijeljeni od njezine slave! Kad bi ti razderao žalosnu koprenu koja zaslijepljuje tvoj vid, gledao bi takvo obilje kojem ništa, od početka koji nije imao početka do kraja koji nema kraja, ne može sličiti niti biti jednako. Kojim bi jezikom morao govoriti Onaj Koji predstavlja Usta Božja, da bi oni koji su kao velom odvojeni od Njega mogli prepoznati Njegovu slavu? Pravednici, stanovnici Kraljevstva višnjega potegnut će dobar gutljaj Vina Svetosti, u Moje ime, sveslavljeno. Nitko drugi osim njih neće dijeliti takve nagrade.

~ LIV ~

Tako mi pravednosti Boga, mog Ljubljenoga! Nikad nisam težio za svjetovnom vlašću. Moj je jedini cilj bio predati ljudima ono što mi je naložio Bog, Milostivi, Neprispodobivi, da bi ih to odvojilo od svega što pripada ovom svijetu, i navelo da se vinu u takve visine kakve niti bezbožni mogu pojmiti, niti tvrdoglavi zamisliti.

~ LV ~

Spomeni se, o, zemljo Tá (Teheran), prijašnjih dana u kojima te je tvoj Gospod učinio sjedištem Svojega prijestolja, i obavio te sjajem Svoje slave. Koliko je velik broj onih posvećenih bića, onih simbola osvjedočenja, koja su, u svojoj velikoj ljubavi spram tebe, položila svoje živote i žrtvovala sve svoje tebe radi! Raduj se, a blaženi bili oni koji u tebi stanuju. Svjedočim da iz tebe, kao što zna svako srce koje razabire, dolazi životni dah Onoga Koji je Žudnja svijeta. U tebi je Neviđeni objavljen, a iz tebe je izašlo ono što je bilo skriveno od očiju ljudi. Kojega iz mnoštva tvojih iskrenih ljubavnika Ćemo se sjetiti, čija je krv bila prolivena unutar tvojih zidina, i čiji je prah sada skriven pod tvojim tlom? Slatki miomirisi Božji neprekidno su pirili, i vječno će neprekidno piriti na tebe. Naše je Pero pokrenuto da spomene tebe, i da uzvisi žrtve tiranije, one muškarce i žene koji spavaju pod tvojim tlom.

Među njima je i Naša sestra, koje Se sada sjećamo kao zalog Naše vjernosti, i kao dokaz Naše ljubazne dobrote prema njoj. Kako bolna je bila njezina patnja! U kakvom se stanju pomirenja okrenula svom Bogu! Samo Mi, u Našem sveobuhvatnom znanju, to smo uvidjeli.

O, zemljo Tá! Ti si još uvijek, zahvaljujući milosti Božjoj, središte oko kojeg su se Njegovi ljubljeni okupili. Sretni su oni; sretan je svaki bjegunac koji traži Tvoj zaklon, u svojoj patnji na putu Boga, Gospoda ovoga čudesnog Dana! Blagoslovljeni su oni koji se spominju jedinoga pravoga Boga, koji veličaju Njegovo Ime, i nastoje marljivo služiti Stvari Njegovoj. O tim su ljudima govorile svete Knjige iz davnine. Njih je Zapovjednik Vjernih obasuo pohvalama rekavši: “Blaženstvo koje njih očekuje nadvisuje blaženstvo koje mi danas uživamo.” On je, zaista, govorio istinu, a tomu Mi sada svjedočimo. Slava njihova položaja, međutim, još nije otkrivena. Ruka Božanske moći jamačno će podići veo, i izložiti pogledu ljudi ono što će razveseliti i razvedriti oko svijeta.

Zahvaljujte Bogu, Vječnoj Istini, slavljen bio On, jer ste dosegli tako čudesnu milost, i bili ukrašeni uresom Njegove hvale. Procijenite vrijednost ovih dana, i čvrsto se uhvatite svega što dolikuje ovoj Objavi. On je, uistinu, Savjetnik, Suosjećajni, Sveznajući.

~ LVI ~

Neka te ništa ne ožalosti, o, zemljo Tá (Teheran), jer Bog je izabrao tebe da budeš izvorom radosti cijeloga čovječanstva. On će, bude li to Njegova Volja, blagosloviti tvoje prijestolje jednim koji će vladati pravedno, koji će okupiti stado Božje koje su vukovi rastjerali. Takav će vladar, s radošću i veseljem, okrenuti svoje lice k ljudima Bahá i pružiti im svoju naklonost. On je zaista u Božjim očima pribrojen draguljima među ljudima. Na njemu neka vječno bude Slava Božja, i slava svih koji stanuju u kraljevstvu Njegovoga Otkrivenja.

Silnom se radošću raduj, jer Bog je tebe učinio “Osvitom Svojega Svjetla”, budući da je u tebi rođen Objavitelj Njegove Slave. Veseli se zbog ovoga imena koje ti je dodijeljeno – ime kroz koje je Danica milosti izlila svoj sjaj, kojim su i nebo i zemlja bili osvijetljeni.

Uskoro će se stanje stvari u tebi promijeniti, i uzde moći past će u ruke naroda. Uistinu, tvoj Gospod je Sveznajući. Njegova vlast obgrljuje sve stvari. Bodi uvjerena u milostivu naklonost tvoga Gospoda. Oko Njegove ljubazne dobrote vječno će biti okrenuto k tebi. Bliži se dan kad će tvoj nemir biti preobražen u mir i tihi spokoj. Tako je bilo naloženo u čudesnoj Knjizi.

~ LVII ~

Kad odeš iz dvora Moje nazočnosti, o, Muhamede, upravi svoje korake prema Mojoj Kući (kuća u Bagdadu), i pohodi je u ime tvojega Gospoda. Kada dođeš do njezinih vrata, stani pred njih i reci: Kamo je otišla Drevna Ljepota, o, najveća Kućo Božja, Onaj kroz Kojega je Bog tebe učinio središtem svijeta koji štuje, i proglasio tebe znakom Njegova spomena svima koji su na nebu i svima koji su na zemlji? O, jao, za prošle dane, kad si ti, o, Kućo Božja, bila Njegovom podnoškom, dane kad je iz tebe tekla melodija Svemilostivoga neprekidnim skladom! Što se dogodilo s tvojim draguljem čiji je sjaj obasjao čitavo stvaranje? Kamo su otišli dani u kojima je On, Drevni Kralj, učinio tebe prijestoljem Svoje slave, dani u kojima je On izabrao tebe jedinu da budeš svjetiljkom spasa između neba i zemlje, i naveo te da izlijevaš, u zoru i večer, slatki miomiris Sveslavljenoga?

Gdje je, o, Kućo Božja, Sunce veličanstva i moći Koje te obavilo sjajem Njegove nazočnosti? Gdje je On, Osvit nježnih milosti tvoga Gospoda, Nesputanoga, Koji je Svoje sjedište uspostavio unutar tvojih zidova? Što li je to, o, prijestolje Božje, što je izmijenilo tvoj lik, i zatreslo stupove tvoje? Što li je moglo zatvoriti tvoja vrata pred licem onih koji te sa žudnjom traže? Što li te učinilo tako pustom? Zar ti je bilo rečeno da Ljubljenoga svijeta progone mačevi njegovih neprijatelja? Blagoslovio te Gospod, i blagoslovio tvoju odanost Njemu, jer si Mu ostala drugom u svoj Njegovoj patnji i tuzi.

Svjedočim da si ti mjesto Njegove nadspoznajne slave, Njegov najsvetiji stan. Iz tebe potekao je Dah Sveslavljenoga, Dah koji je dahnuo iznad svih stvorenja, i ispunio radošću grudi odanih koji stanuju u dvorima Rajskim. Družba u visini, i oni koji nastavaju Gradove Božjih Imena plaču nad tobom, i oplakuju zbog onoga što te snašlo.

Ti si još uvijek simbol imena i pridjevaka Svemogućega, Točka prema kojoj su upravljene oči Gospoda neba i zemlje. Stoga te, eto, zadesilo ono što je zadesilo Arku u kojoj je Božji zavjet sigurnosti bio smješten. Dobro je uz onoga koji razabire namjeru ovih riječi, i prepozna naum Onoga Koji je Gospod svekolika stvaranja.

Sretni su oni koji udišu iz tebe slatke mirise Milostivoga, koji priznaju tvoju uzvišenost, koji bdiju nad tvojom svetošću, tvojom štovanošću, u svako doba, nad tvojim položajem. Preklinjemo Svemogućega neka dopusti da se otvore oči koje su se odvratile od tebe, i nisu uspjele procijeniti tvoju vrijednost, kako bi mogle u potpunosti prepoznati tebe, i Onoga Koji te je, snagom istine, podigao u visine. Slijepi su, zaista, oni oko tebe, i posve nesvjesni tebe na ovaj dan. Tvoj je Gospod, uistinu, Milostivi, Oprostitelj.

Svjedočim da je kroz tebe Bog kušao srca Svojih slugu. Blagoslovljen bio čovjek koji svoje korake upravlja k tebi, i pohodi te. Jao onomu koji niječe tvoje pravo, koji se okreće od tebe, koji kalja tvoje ime, i skrnavi tvoju svetost.

Ne tuguj, o, Kućo Božja, ako nevjernici razderu veo tvoje svetosti. Bog te je, u svijetu stvaranja, uresio draguljem Njegova spomena. Takav ures nijedan čovjek nikada ne može oskvrnuti. Prema tebi će, u svim uvjetima, ostati uperene oči tvoga Gospoda. On će, uistinu, prikloniti Svoje uho molitvi svakoga onoga koji te pohodi, koji hoće kružiti oko tebe, i zazivati Njega u tvoje ime. On je, uistinu, Oprostitelj, Svemilostivi.

Preklinjem Te, o, Bože moj, ovom Kućom koja je podnijela toliku promjenu u svojoj odvojenosti od Tebe, koja jadikuje zbog svoje udaljenosti od Tvoje nazočnosti, i oplakuje Tvoju muku, da oprostiš meni, i mojim roditeljima, i mojoj rodbini, i onima od moje braće koji su povjerovali u Tebe. Dopusti da sve moje potrebe budu zadovoljene tvojom Darežljivošću, o, Ti Koji si Kralj Imena. Ti si Najdarežljiviji od darežljivih, Gospod svih svjetova.

~ LVIII ~

Spomeni se onoga što je bilo objavljeno Mihdíu, Našem sluzi, u prvoj godini Našega progonstva u zemlju Otajstva (Adrijanopol). Njemu Smo pretkazali ono što mora snaći Našu Kuću (kuću u Bagdadu), u danima koji će doći, da ne bi tugovao zbog pljačke i nasilja već počinjenih nad njom. Zaista, Gospod Bog tvoj zna sve što je na nebu i sve što je na zemlji.

Njemu Smo napisali: ovo nije prvo nasilje počinjeno nad Mojom Kućom. U prošlim danima ruka silnika bacala je pogrde na nju. Zaista, bit će toliko ponižena u danima koji dolaze, da će navesti svako oko koje razabire da lije suze. Tako Smo ti otkrili stvari skrivene iza vela, nespoznatljive svima osim Bogu, Svemogućemu, Sveslavljenomu. Kad se ispuni vrijeme, Gospod će je, snagom istine, uzvisiti u očima svih ljudi. On će je učiniti Znamenom Njegova Kraljevstva, Svetištem oko kojega će kružiti družba vjernih. Tako je Govorio Gospod Bog tvoj, prije nego dođe dan oplakivanja. Ovu Smo ti objavu dali u Našoj svetoj Ploči, da se ne bi žalostio zbog onoga što je snašlo Našu Kuću od napada neprijatelja. Sva hvala Bogu, Sveznajućemu, Premudromu.

~ LIX ~

Svaki nepristrani promatrač spremno će priznati da je, još od zore Njegove Objave, Ovaj Komu naniješe nepravdu, pozivao čovječanstvo da okrene svoja lica k Suncu Slave, i da je zabranio pokvarenost, mržnju, nasilje i opačinu. Pa ipak, pogledajte što je počinila ruka silnika! Nijedno pero ne smije opisati njegovu tiraniju. Premda je cilj Onoga Koji je Vječna Istina bio podariti vječni život svim ljudima te omogućiti njihovu sigurnost i mir, osvjedočite se kako su ustali da proliju krv Njegovih ljubljenih, a Njemu su izrekli smrtnu osudu.

Podstrekači tog nasilja isti su oni pojedinci koje se, iako vrlo nerazumno, smatra najmudrijima među mudrima. Toliko je njihovo sljepilo da su, s nepatvorenom strogošću, u ovaj utvrđeni i mučni Zatvor bacili Onoga za sluge na Čijem Pragu je stvoren svijet. Međutim, Svemogući je, usprkos njima i onima koji su odbacili istinu ovog “Velikoga Navještenja”, pretvorio ovu Kuću Zatočenja u Najuzvišeniji Raj, u Nebo nad Nebesima.

Mi Nismo odbili one materijalne koristi koje su Nam mogle olakšati patnju. Međutim, svaki pojedini od Naših pratilaca posvjedočit će Nam da je Naš sveti dvor očišćen od takvih materijalnih koristi, i daleko je iznad njih. Ipak Smo prihvatili, za vrijeme zatočeništva u ovom Zatvoru, one stvari kojih su Nas nevjernici nastojali lišiti. Ako bi se našao čovjek koji hoće, u Naše ime, podići zgradu od suhoga zlata ili srebra, ili kuću optočenu kamenjem neprocjenjive vrijednosti, takva bi želja, bez sumnje, bila ispunjena. On, uistinu, čini ono što On hoće, i nalaže ono što Mu drago. Dopušteno je, nadalje, svakomu tko bi to poželio, podići, uzduž i poprijeko ove zemlje, plemenite i impozantne građevine, i posvetiti bogata i sveta zemljišta uz Jordan i njegovu blizinu štovanju i službi jedinoga pravoga Boga, uzveličana bila Njegova slava, kako bi se proročanstva zapisana Najvišim Perom u svetim Spisima mogla ispuniti, i da se objavi ono što je Bog, Gospod svih svjetova, namijenio u ovoj najuzvišenijoj, ovoj moćnoj, ovoj čudesnoj Objavi.

Mi Smo, u davnini, izrekli ove riječi: Rasprostri svoju suknju, o, Jeruzaleme! Razmislite o ovome u svojim srcima, o, ljudi Bahá, i zahvalite vašemu Gospodu, Tumaču, Najobjavljenijemu.

Kad bi bila otkrivena otajstva koja nisu znana nikomu osim Bogu, čitavo bi čovječanstvo vidjelo dokaze savršene i potpune pravde. S osvjedočenjem u koje nitko ne može posumnjati svi bi se ljudi čvrsto uhvatili Njegovih zapovijedi, i obzirno bi ih izvršavali. Mi Smo, uistinu, u Našoj Knjizi odredili dobru i obilnu nagradu svakom onom koji se okrene od opačine i vodi krepostan i pobožan život. On je, uistinu, Veliki Davatelj, Svedarivatelj.

~ LX ~

Moje Me zatočeništvo ne može osramotiti. Nikako, života Mi, ono Me dariva slavom. Ono što Me može osramotiti jest ponašanje onih Mojih sljedbenika koji ispovjedaju da Me vole, a ipak zapravo slijede Opakoga. Oni, zaista, spadaju među izgubljene.

Kad se ispunilo vrijeme određeno za ovu Objavu, i Onaj Koji je Danica svijeta pojavio se u Iraku, naložio je Svojim sljedbenicima da izvršavaju ono što će ih očistiti od svakog zemnoga kala. Neki su više voljeli slijediti želje pokvarene naklonosti, dok su drugi kročili stazom pravičnosti i istine, i bili su vođeni ispravno.

Recite: Među ljude Bahá ne valja ubrojiti onoga koji slijedi svjetovne želje, ili svoje srce veže za stvari na zemlji. Moj istinski sljedbenik je onaj, koji, dođe li u dolinu suha zlata, prođe ravno kroz nju poput oblaka, i ne okrene se niti zastane. Takav čovjek, jamačno, od Mene dolazi. Iz njegove odjeće Družba u visini može udahnuti miomiris svetosti… A susretne li najljepšu i najljupkiju od žena, neće osjetiti da mu je srce zavedeno niti sjenkom želje za njezinom ljepotom. Takav je čovjek, uistinu, stvorenje neokaljane čednosti. Tako vas poučava Pero Pradavnoga, po nalogu vašega Gospoda, Svemogućega, Sveobdaritelja.