Svakodnevni jutarnji molitveni sastanci u Velikoj Gorici pojačani proučavanjem Pariških Govora

Od sredine ožujka 2020. grupa bahá’íja u Velikoj Gorici blizu Zagreba održava svakodnevne molitvene sastanke preko zooma budući da se ne mogu susresti osobno, zbog pandemije. Otkako su otkrili mogućnosti koje nudi nova tehnologija, također su odlučili pozvati prijatelje iz Zagreba i Slovenije. Domaćinstvo molitvenog sastanka rotira se među različitim domovima.

Nakon otprilike mjesec dana počeo se nazirati obrazac, u kojem bi nakon molitava uslijedilo produbljivanje o različitim temama povezanih sa Bahá’í poviješću i Bahá’í Spisima, kao što su Ploče Bahá’u’lláha objavljene nakon Kitáb-i-Aqdas, Ḥuqúqu’lláh, život i spisi Shoghi Effendija, institucija Ruku Stvari Božje, kao i poruke Univerzalne kuće pravde i drugih.

U listopadu 2020. sudionici su odlučili proučavati zajedno novu verziju Ruhi knjige 1. te su pozvali prijateljicu Vjere iz Slovenije da im se pridruži. Učinak molitvenog sastanka i proučavanja u ozračju punom ljubavi, premda su bili on-line, doveli su do njezinoga prihvaćanja poruke Bahá’u’lláha i njezina neprekinutog sudjelovanja u molitvama i krugovima za proučavanje. Grupa je zatim prešla na svakodnevno proučavanje Skrivenih riječi Bahá’u’lláha nakon molitava.

U obilježavanju posebne godine stogodišnjice uzašašća ‘Abdu’l-Baháa, sudionici su se uključili u proučavanje Pariških govora, Svjetla ‘Abdu’l-Baháa i priča o Njemu kako bi Ga bolje upoznali i više Ga voljeli.

Ti svakodnevni molitveni sastanci za kojima je uslijedilo proučavanje bili     su izvor nadahnuća i snage sudionicima.

Prijatelji iz Velike Gorice i Slovenije proučavaju Pariške govore na engleskom, talijanskom i hrvatskom nakon svakodnevne jutarnje molitve

Jedan od njih je izjavio:

„Ovo je, za mene, bilo čudesno iskustvo, molitve zajedno s dragim prijateljima svakog jutra. To je kao da ulazim u Mashriqu’l-Adhkár, Bahá’í hram, “Mjesto Osvita Spomena Boga”, Boga koji ljubi i Njegovoga Objavitelja. Proučavanje Skrivenih riječi približilo me svih učenjima Blažene Ljepote. Vrhunac je bio kad smo počeli proučavati Pariške govore, uviđajući koliko je govora Otajstvo Božje podijelilo tijekom Svojih putovanja u Parizu, na koliko je susreta sudjelovao, i pojedinosti o Njegovim putovanjima u druge europske zemlje te u Ameriku i Kanadu.“

Drugi sudionik je rekao:

„Praksa pojedinačne molitve može doprinijeti unutarnjem preobražaju. Smatramo da sastajanje radi zajedničke molitve u našoj zajednici može potaknuti u pojedincima želju da doprinose više duhovnom i materijalnom napretku zajednice i ujedinjenoj viziji zajednice. Ova produbljivanja, kao Skrivene riječi, ističu se kao moćna povelja za spas ljudske duše. Oni sjaju poput svjetionika ljudima izgubljenim u svijetu tame i materijalizma.On daje svjetlost našim očima, omogućujući nam da vidimo put našega Ljubljenoga. Proučavali smo ove Spise u duhovnom ozračju, i svi su mogli doprinositi raspravi.”

I još jedan sudionik je rekao:

„Pariški govori pružili su nam veliko nadahnuće i odgovorili na mnoga pitanja koja imamo u životu. Vodstvo dano u Pariškim govorima mjerodavno je danas kao što je bilo i u danima ‘Abdu’l-Baháa i pružilo nam je veliko nadahnuće i vodstvo za naše aktivnosti poučavanja.”

Svi oni naglasili su da su, kroz iskustvo molitve i proučavanja, ujedinjeni s obitelji, prijatelji u Velikoj Gorici i Zagrebu, Ljubljani, Bašelju i drugim mjestima, naučili što zapravo znači biti jedna ljudska obitelj, ujedinjena u sreći i uzajamnom razumijevanju otvorena uma.